Nezdravé hraní digitálních her dospívajícími a jeho diagnostika

Typ vzdělávacího programu: Seminář

Vstupní úroveň účastníků: pokročilí , mírně pokročilí,

Anotace vzdělávacího programu:

Program je zaměřen na  hraní digitálních her (gaming) u dospívajících, s hlavní orientací na nezdravou formu této aktivity. Workshop je určen poradenským a pedagogickým pracovníkům (psychologové, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové a další odborníci obeznámeni s problematikou metodologie a psychologické diagnostiky).


Cílem programu je získat povědomí a orientaci v základních přístupech diagnostiky závislosti na hraní digitálních her. Obsahově se lektorka zaměří na dva diagnostické přístupy, které se k nezdravému hraní digitálních her vztahují – porucha hraní internetových her dle DSM-5 (Americká psychiatrické asociace, 2015) a patologické hraní digitálních her dle MKN-11 (Světová zdravotnická organizace, 2020). Budou představeny hlavní projevy tohoto patologického hraní, současně budou představeny také rizikové mechanismy, které jsou s nezdravým hraním digitálních her spojeny (např. lootboxy). S hraním digitálních her souvisí i samotný čas hraní, který je touto aktivitou tráven, tomuto aspektu a jeho odbornému pojetí bude také v rámci workshopu věnována pozornost.


Na teoretickou část bude navazovat část praktická, v rámci níž budou účastníci seznámeni s praktickými nástroji pro screeningovou diagnostiku této oblasti, bude prakticky představena metoda Dotazník hraní digitálních her (DHDH) včetně její administrace a vyhodnocení. Účastníci si také osvojí praktické použití a vyhodnocení dalších dvou zahraničních diagnostickým metod vztahujících se k této problematice v návaznosti na výše zmíněné přístupy dle manuálu MKN-11 a DSM-5.


V závěru budou představeny praktické intervenční a preventivní přístupy a doporučení. Současně workshop nastíní další koncepty online závislostí (závislost na internetu, závislost na sociálních sítích) a možnosti jejich screeningové diagnostiky.


Absolvent programu získá znalosti v oblasti nezdravého hraní digitálních her a souvisejících diagnostických metod, které si sám v rámci kurzu prakticky vyzkouší. Účastník kurzu bude obeznámen s problematikou digitálních her a herními mechanismy implementovanými do her tak, aby dospívajícím v této rovině lépe porozuměl. Současně získá přehled o možnostech screeningového zhodnocení míry závažnosti tohoto online rizikového chování.

Číslo programu

Z62-03-20-242-241

Kód programu

Z62

Garant

Mgr. Barbora Janulíková

770 321 659
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • SŠ/VOŠ
  • ZUŠ/SUŠ
  • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
  • Školská poradenská zařízení
  • Školní poradenská pracoviště
  • Zařízení ústavní výchovy a preventivně výchovné péče
Kraje
  • Ostrava
Datum konání

5. listopadu 2024, 09:00–13:30

Cena

1100,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

6

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Jaroslava Suchá, Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2

icon map pin

MAX účastníků

25

icon map pin

Cílová skupina
odborní pracovníci školních poradenských pracovišť, okresní metodici prevence, psychologové, speciální pedagogové, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, výchovní poradci, odborní pracovníci školských poradenských zařízeni

Přihlásit se