Moravské náměstí 249/8,
602 00  Brno-střed
Zobrazit na mapě

543 541 274

 
Mgr. David Macek
Vedoucí krajského pracoviště Brno, mezinárodní vztahy
Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D.
Zástupce vedoucího krajského pracoviště Brno,
Manažer projektu Dějepis +
PaedDr. Jarmila Blažková
Mgr. Eva Čechová
Krajský ICT metodik
PhDr. Olga Chalupová
Metodik pro vzdělávání
Krajský garant primární prevence
Regionální garant studia Metodik prevence
Ing. Bc. Tomáš Cimbálník
Konzultant akčního plánování pro oblast Polytechnické vzdělávání
Kateřina Dlouhá
IT Guru
Pavel Hodál
Krajský ICT metodik, IT Guru
Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.
Odborný konzultant pro oblast Děti/žáci - cizinci (pedagogická psychologie, čeština)
Mgr. Klára Majcíková, Ph.D.
Odborný garant pro oblast Děti/žáci - cizinci
Natálie Mičánková
Mgr. Radka Pazderková
Kontakt pro veřejnost
Regionální garant studia Koordinátor školního vzdělávacího programu
Regionální garant aktivity CISKOM
Ing. Irena Vajen
Krajský metodik ICT,
Revize RVP ZV a G v ICT,
Garant Studia k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti ICT
Mgr. Margita Veberová
Metodik pro vzdělávání
Koordinátor pro oblast Děti/žáci - cizinci
Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Krajský koordinátor podpory nadání

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (NPO 3.2 PROP)

4 kontakty
Mgr. Olga Havlátová
Garant sociální intervence projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí,
Garant území v Jihomoravském kraji – Břeclav, Znojmo
Mgr. Eva Šímová
Regionální koordinátor v projektu Podpora rovných příležitostí

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1 DIGI)

5 kontaktů
Ing. Bc. Tomáš Cimbálník
Krajský koordinátor
Bc. Jolana Čuprová
Krajský koordinátor
Ondřej Hriadeľ
IT Guru
Ing. Irena Vajen
Krajský koordinátor
BcA. Tereza Valjašková
Krajský koordinátor projektu NPO 3.1 DIGI

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

10 kontaktů
Mgr. Tereza Bořecká
Expert KA 04 Popora škol při proměně vzdělávání
Mgr. Lada Drimlová
Kontakt pro veřejnost,
Metodik pro vzdělávání,
Regionální garant Studium pedagogiky a),
Regionální garant Studium pedagogiky b),
Regionální garant Studium pro asistenty pedagoga,
Garant území v Jihomoravském kraji – Brno-venk
Mgr. Jana Dvořáčková
Garant území v Jihomoravském kraji – Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Znojmo
Mgr. Petra Holíková
Garant území v Jihomoravském kraji – Hodonín, Vyškov
Mgr. Jana Kopřivová
Metodik pro vzdělávání, Garant území v Jihomoravském kraji – Brno-město, Hodonín, Vyškov
PhDr. Milada Pelajová
Garant území v Jihomoravském kraji – Břeclav, Znojmo
Mgr. Adam Staveník
Interní evaluátor v projektu IPs Kurikulum
Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D.
Týmový manažer KA02 Vnitřní hodnocení projektu
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Manažer projektu vize podpory vedení škol,
Krajský koordinátor podpory nadání,
Regionální garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení,
Garant území v Jihomoravském kraji – Brno-město
Mgr. Silvia Zaťková
Expert KA 02 Vnitřní hodnocení projektu