Za Pasáží 657,
530 02  Pardubice
Zobrazit na mapě

770 171 677

 
Ing. Radka Heřmánková
Vedoucí krajského pracoviště
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.
Zástupce vedoucího krajského pracoviště,
Metodik pro vzdělávání
Vladimíra Kopová
Asistentka, metodik pro vzdělávání
Ing. Veronika Bártová
Metodik pro vzdělávání, krajský koordinátor NPO 3.1 DIGI
Ing. Bc. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Bc. Jana Heřmánková
Regionální garant CISKOM
Ing. Erika Krátká
Krajský koordinátor UNICEF-UKRAJINA
Mgr. Petr Petrás, Ph.D.
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Bc. Josef Roušar
Krajský koordinátor podpory nadání
Rudolf Bouchner
Domovnické práce na KP Pardubice
Ing. Jiří Krajíček
IT správce krajského pracoviště
Ing. Mojmír Myšák
Správa a údržba krajského pracoviště a vozového parku

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (NPO 3.2 PROP)

1 kontakt
Mgr. Hana Knappová
Krajský konzultant

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1 DIGI)

5 kontaktů
Ing. Veronika Bártová
Krajský koordinátor
Mgr. Jan Coufal
Krajský ICT metodik
Mgr. Daniel Janata
Metodik pro 1. stupeň
Hana Petrásová
Garant DIGI plováren a kurzů pro rozvoj digitálních kompetencí
David Šelever
IT Guru

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

2 kontakty
Mgr. Aleš Chejn, BA
Garant území pro Ústeckoorlicko a Svitavsko
Mgr. Jana Kuchyňková
Garant území pro Pardubicko a Chrudimsko