ReferNet ČR

Poskytujeme ověřené informace jako základ zpráv a analýz Cedefopu o systémech a trendech v odborném vzdělávání v Evropě.

2022 ReferNet logos final NLczechia20ReferNet je evropská informační síť o odborném vzdělávání. Dlouhodobě mapuje a analyzuje situaci a vývoj v odborném vzdělávání v ČR a Evropě, sbírá a navzájem porovnává data. Ta využijí tvůrci národních politik, úřady veřejné správy, MŠMT a odborná veřejnost. Úkolem ReferNetu je také seznamovat veřejnost s aktivitami a publikacemi Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy Cedefop.

Mezi hlavní výstupy ReferNetu patří výroční zpráva o vývoji politik a iniciativ v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, která představuje základ pro monitorování dosaženého pokroku v implementaci cílů a opatření uvedených v Doporučení Rady EU o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost a sociální spravedlnost a v Osnabrücké deklaraci (2020). Sledováno bude také plnění opatření uvedených v Národních implementačních plánech, které jsou členskými zeměmi postupně vytvářeny od roku 2022.

Vzdělávací systémy v EU

Novinky z odborného vzdělávání

Zprávy o politice odborného vzdělávání

Analýzy a vizualizace dat

Tematické zprávy

Cedefop

Národní konsorcium

 

Pravidelné reporty členských států
Každá členská země zpracovává také přehledově-analytickou zprávu o systému odborného vzdělávání „VET in Europe – Country report“, která poskytuje čtenářům orientaci v celém systému počátečního i dalšího odborného vzdělávání včetně různých jeho aspektů. V pdf podobě jsou k dispozici v online databázi, která umožňuje srovnávat jednotlivé národní systémy odborného vzdělávání a lépe pochopit jejich podobnosti a rozdíly. O každém typu vzdělávacího programu lze v databázi najít podrobné informace, a to včetně úrovní kvalifikace, podílu učení se prací, typu poskytovatelů daného programu a cílových skupin, pro které je program primárně vhodný. Databáze umožňuje srovnání vybraných zemí i témat a obsahuje také přehledná schémata národních vzdělávacích systémů.

Informace o aktuálním dění v oblasti odborného vzdělávání v ČR a EU
ReferNet zpracovává také tematické zprávy, které se věnují např. učitelům a školitelům, inovacím v odborném vzdělávání, klíčovým kompetencím, předčasným odchodům ze vzdělávání, šetření názorů na odborné vzdělávání, digitalizaci v odborném vzdělávání, dlouhodobé mobilitě v odborném vzdělávání atd. Reportujeme i o novinkách v odborném vzdělávání a přenášíme zkušenosti ze zemí EU a z publikací Cedefopu (např. scénáře odborného vzdělávání do roku 2035).

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy
ReferNet také informuje o výstupech, analýzách a akcích Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop). Jde např. o interaktivní online platformu Skills Panorama, která je určena tvůrcům politik, analytikům, ale také praktikujícím kariérovým poradcům. Nabízí spolehlivá, otevřená, užitečná a relevantní data a informace týkající se kvalifikačních potřeb, povolání a sektorů napříč členskými státy EU. Vizualizaci dat nabízí také monitorovací nástroj Evropský index dovedností, který poskytuje stručný přehled o fungování systémů rozvoje dovedností v jednotlivých zemích. Cedefop také pořádá každoročně fotografickou soutěž o odborném vzdělávání #CedefopPhotoAward, ve které byli v letech 2019, 2020 a 2021 oceněni i účastníci z českých odborných škol.

V mezinárodní fotosoutěži zabodovala Střední škola designu a módy Prostějov


Kontakt:

Martina Kaňáková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.