502 Výsledků hledání

04. březen 2020 1. vysílací čas: 16:00 - 17:00 2. vysílací čas: 17:30 - 18:30

Teoretická východiska výuky oboru ICT

 • Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
W Z CS

Číst více

12. března 2020

Digitální gramotnost a informatické myšlení

 • Mgr. Daniela Růžičková
W CS

Číst více

17. března 2020

Online vzdělávání z pohledu ředitele školy

 • Mgr. Pavel Škramlík
 • Mgr. Daniel Janata
W CS

Číst více

18. březen 2020 1. vysílací čas: 17:30 - 18:30 2. vysílací čas: 19:00 - 20:00

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

 • Mgr. Josef Bobek
W Z CS

Číst více

19. března 2020 1. vysílací čas: 17:30 - 18:30 2. vysílací čas: 19:00 - 20:00

Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních příkladech

 • Mgr. Miroslav Staněk
W Z CS

Číst více

19. března 2020

Začátky v Google Classroom pro úplné začátečníky

 • Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka
W CS

Číst více

19. března 2020

Úvod do Google Učebny

 • RNDr. Jitka Rambousková
W CS

Číst více

20. března 2020

Online výuka v MS Teams

 • Mgr. Miroslav Sláma
W CS

Číst více

24. března 2020 1. vysílací čas: 17:30 - 18:30 2. vysílací čas: 19:00 - 20:00

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah

 • Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
N W Z CS

Číst více

25. března 2020, 19:00 - 20:00

Online výuka na 1. stupni ZŠ - čeština/angličtina

 • Mgr. Martina Dvořáková
CS

Číst více

25. bžezna 2020

On-line výuka z pohledu rodiče v době pandemie

 • Mgr. Kamila Bobysudová
W CS

Číst více

25. březen 2020 1. vysílací čas: 17:30 - 18:30 2. vysílací čas: 19:00 - 20:00

Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

 • PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
W Z CS

Číst více

26. března 2020 1. vysílací čas: 17:30 - 18:30 2. vysílací čas: 19:00 - 20:00

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury

 • Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
W Z CS

Číst více

26. března 2020

Online výuka v době uzavření škol

 • Mgr. Bohuslav Hora
W CS

Číst více