Mistrovská zkouška systém

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství.

Číst více

Metodický portál RVP.CZ

Hlavní online metodicko-didaktická podpora učitelů v České republice napříč vzdělávacím systémem. 

Číst více

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Metodicky podporujeme organizace neformálního vzdělávání a školy pro vzájemnou spolupráci a propojování vzdělávacích aktivit.

Číst více

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (2)

Metodicky podporujeme organizace neformálního vzdělávání a školy pro vzájemnou spolupráci a propojování vzdělávacích aktivit.

Číst více

Europass

Vaše vzdělání, kvalifikace a dovednosti jsou díky Europassu přehledné a srozumitelné doma i v Evropě.

Číst více

Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci ve školách

Zajišťujeme podporu a servis pro pedagogy, kteří se věnují práci s dětmi/žáky cizinci.

Číst více

DigiKoalice

Jsme Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Zabýváme se primárně digitálním vzděláváním.

Číst více

Systém podpory nadání

Naším cílem je vytvoření příznivého prostředí pro identifikaci, rozvoj a uplatnění nadání ve škole i mimo ni.

Číst více

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí

Projekt Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (zkráceně UpSkilling) se zabýval podporou systémového prostředí v oblasti dalšího vzdělávání (podpora Národní soustavy kvalifikací - NSK) a realizací 2. cyklu mezinárodního výzkumu PIAAC.

Číst více

ReferNet ČR

Poskytujeme ověřené informace jako základ zpráv a analýz Cedefopu o systémech a trendech v odborném vzdělávání v Evropě.

Číst více

Evropský rámec kvalifikací

EQF napomáhá porozumění, srovnání a uznání kvalifikací získaných v Evropské unii.

Číst více

Euroguidance

Zabýváme se evropskou spoluprací v kariérovém poradenství a vzdělávání, metodickou podporou kariérových poradců a dalších pracovníků.

Číst více