17. září 2024, 9:00–15:30

Příprava na konkurz na funkci ředitele školy nebo školského zařízení

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

24. září 2024, 14:00–18:00

DIGI ROADSHOW: Velké revize RVP - Digitální kompetence

 • Lektoři NPI ČR
Z

Číst více

8. října 2024, 14:00–17:00

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky na 2. st. ZŠ

 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC MV Z

Číst více

24. června 2024, 17:00–18:00

Model fungování učících se komunit v metodických kabinetech

 • Mgr. Marta Břehovská
 • Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Číst více

16. října 2024, 8:30–15:00

Komunikace s rodiči

 • Mgr. Kamila Bobysudová

Číst více

24. září 2024, 14:00–18:00

DIGI ROADSHOW: Velké revize RVP - Digitální kompetence

 • Lektoři NPI ČR
Z

Číst více

24. září 2024, 14:00–18:30

DIGI ROADSHOW: Velké revize RVP - Digitální kompetence

 • Mgr. Ludmila Kovaříková

Číst více

17. října 2024, 09:00–15:30

Práce s úmrtím v kontextu školy

 • Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
W CS

Číst více

18. října 2024, 09:00–15:00

Práce s úmrtím v kontextu školy

 • Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
W CS

Číst více

1. října 2024, 9:00–15:30

Tvorba a implementace strategického plánu rozvoje školy

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

9. ledna 2025, 9:00–15:00

Šetření stížností a řešení konfliktů

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

26. září 2024, 8:30–15:00

Strategie adaptace dítěte v MŠ

 • Mgr. Šárka Gabrielová

Číst více

9. října 2024, 14:00–16:15

Algoritmizace - Micro:bit - základy 2

 • Ing. Pavel Šiktanc
Z CS

Číst více