24. května 2024, 08:00–11:30

Stáž - Modul 4: různé subjekty současně v jedné škole

 • Mgr. Martina Gabarová
DC UU Z

Číst více

29. května 2024, 15:00–17:15

Zpětná vazba moderně a efektivně

 • Mgr. Michal Brázda
Z CS

Číst více

9. května 2024, 17:00–18:30

Využití Padletu v projektu občanské výchovy

 • Mgr. Petra Slámová
Z CS

Číst více

14. května 2024, 17:00–18:30

DIGI plovárna - Digitální tvorba příběhů - komiks

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více

15. května 2024, 18:00–19:30

DIGI plovárna - Využití virtuálních nástěnek ve výuce.

 • Mgr. Pavla Sýkorová
Z CS

Číst více

21. května 2024, 16:00–18:15

Digi svět a učení

 • Mgr. Petra Slámová
Z CS

Číst více

27. května 2024, 16:00–17:30

Learning Apps v hodině výchovy k občanství (praktické využití)

 • Mgr. Petra Slámová
Z CS

Číst více

listopad 2024 - červen 2025

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Irena Loudová, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

Číst více

13. května 2024, 9:00–13:00

DIGIakce: Jak na mediální výchovu

 • Lektoři NPI ČR
Z

Číst více

18. června 2023, 15:30–18:30

Spolupráce v online prostředí žáků 1. stupně ZŠ

 • Mgr. Daniel Janata
DV Z CS

Číst více

20. května 2024, 14:00–15:30

Startovací balíček - Informační systémy pro 2. st. ZŠ

 • Mgr. Milan Šatra
W Z CS

Číst více

6. května 2024, 14:00–15:30

Startovací balíček - Informační systémy pro 1. st. ZŠ

 • Mgr. Milan Šatra
W Z CS

Číst více

říjen 2024 - květen 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Petr Uherka, Dipl.Mgmt.
 • Ing. Iva Kršňáková
 • JUDr. Eva Herzánová
 • PaedDr. Dagmar Nejedlá

Číst více

15. května 2024, 14:30–16:45

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

 • Mgr. Jan Olbert
 • Mgr. Mgr. Alicja Leix, Ph.D.
DC Z

Číst více

9. května 2024, 15:15–16:00

Revize RVP ZV - Konzultant revizí

 • PaedDr. Věra Miketová
Z

Číst více