Vydáváme publikaci Michala Černého věnovanou kompetenčnímu rámci DigCompEdu. Naleznete zde přehledný výklad tohoto rámce a inspiraci pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů.

Autor se zabývá kompetenčním rámcem DigCompEdu, který v evropském prostředí standardizuje digitální kompetence učitelů, a snaží se k těmto kompetencím nabídnout pomocný výklad a inspiraci.

DCE

Kapitoly postupují po jednotlivých kompetencích rámce a mají vždy stejnou strukturu. Úvodní teoretická pasáž se snaží analyzovat vybrané důležité aspekty konkrétní kompetence a propojit ji s teorií či teoretickým přístupem. Každá kompetence je dále doplněna deseti vybranými nástroji, které ji umožní prakticky rozvíjet a provozovat. Dále jsou připojeny tři anotované odborné zdroje. Čtenář tak získá vhled do témat, která se v souvislosti s kompetencemi diskutují, na metody, které se mu mohou hodit při vlastním výzkumu nebo další práci. Na tyto zdroje pak navazuje trojice konkrétních inspirací do praxe, které ukazují, jakým způsobem lze na konkrétních námětech do hodin s kompetencí pracovat.


V NPI ČR se problematikou digitálních kompetencí zabýváme soustavně. V roce 2018 jsme do českého jazyka přeložili hlavní části Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu, na jehož originále jsme se podíleli v předchozích dvou letech pod koordinací výzkumného střediska Joint Research Centre. Následně byl tento rámec vyhlášen národním rámcem digitálních kompetencí učitelů. Koncem roku 2019 jsme pro jeho podporu a šíření zpřístupnili online aplikaci Profil Učitel 21, která pomáhá učitelům s hodnocením úrovně vlastních digitálních kompetencí a k plánování jejich dalšího rozvoje.


EU NPO MSMT

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více