V novém podcastu hovoří Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů, o tom, jak umělá inteligence proměňuje současné vzdělávání a jak softwarový program chatbot využívá umělou inteligenci k interakci s lidmi pomocí přirozeného jazyka.

Aktuálně se nejvíce hovoří o chatbotech ChatGPT a Bing Chat, které lze využít jako pomocné nástroje i ve školách. Karel Klatovský nabízí několik rad, jak s umělou inteligencí správně komunikovat a jak ji efektivně využívat pro podporu výuky, rozvoj jazykových kompetencí žáků nebo jako zdroj informací pro vlastní vzdělávání.

V podcastu se dozvíte, jak se díky umělé inteligenci proměňuje dnešní vzdělávání a že mnoho škol již delší dobu využívá některé další nástroje s prvky umělé inteligence, jako jsou mobilní telefony nebo internetové překladače. Zjistíte, jak se školy přizpůsobují práci s chatboty a v kterých sférách se nejvíce uplatňují. Karel Klatovský Vám poradí, jak tyto nástroje mohou adekvátně pomoci s vyhledáváním informací na internetu, s přípravou vyučovací hodiny, s ověřením znalostí nebo s tvorbou individuálních úloh pro jednotlivé žáky.

Při poslechu také poznáte další nástroje, které integrují prvky umělé inteligence v běžně používaných aplikacích. Patří sem například textový procesor Microsoft Word, PowerPoint nebo Clipchamp. Hlavní je nemít obavu z jejich využívání, ale snažit se je používat ku prospěchu své práce.

Nechte se inspirovat!


Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme nepravidelně, ale aspoň jednou do měsíce. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty. Podcast vznikl v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.


Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt je spolufinancován EU.


Logolink OP VVV

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více