Cílem projektu je ověřit moderní a efektivní metody výuky dějepisu. Na pokusné ověřování naváže podle plánu fáze vyhodnocení. MŠMT současně pověřilo NPI ČR přípravou návrhu rozšíření využití poznatků z projektu do praxe.

Cíle projektu v oblasti pokusného testování byly splněny, metody změny výuky byly ověřeny a byly také vytvořeny metodické materiály. Nyní je třeba hledat způsob jejich masivnějšího převedení do praxe,“ uvedl Ivo Jupa, ředitel NPI ČR, pod který projekt spadá.

V rámci dvouletého projektu byl ověřen model učících se komunit 4–6 učitelů organizovaných zkušeným učitelem – lokálním koordinátorem, ve kterých učitelé společně pracovali na rozvoji badatelské výuky moderních dějin. Vznikl i ucelený soubor badatelských „lekcí na klíč“, které pokrývají celý jeden rok výuky moderních dějin. Lekce jsou dostupné na webu Dějepis plus.

V průběhu školních let 2021/22 a 2022/23 bylo vytvořeno celkem 55 komunit sdružujících přes 400 učitelů na cca 360 základních i středních školách z celkového počtu téměř 5,5 tisíce základních a středních škol v České republice. Původní rozpočet projektu byl plánován ve výši 70 milionů, cíle projektu se podařilo naplnit za necelých 40 milionů korun.

Smyslem projektu bylo mimo jiné i pilotní testování konceptu učících se komunit a tento koncept se ukázal být slibný a životaschopný. Nicméně rozšíření tohoto modelu na celou síť škol a jeho financování ze zdrojů NPI ČR není reálné. Pro další rozšíření výsledků projektu testování bude využit například projekt IPs Kurikulum financovaný z evropského Operačního programu Jan Amos Komenský,“ upřesnil Ivo Jupa.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více