Na konci července byl v České republice úspěšně ukončen sběr dat v Mezinárodním výzkumu dospělých PIAAC. Do výzkumu se zapojilo více než 5 000 respondentů.

Výzkum zjišťuje, zda mají lidé v České republice i v dalších zemích dovednosti pro aktivní a plnohodnotné zapojení do života společnosti. Zaměřuje se na oblast čtenářské gramotnosti, numerické gramotnosti a řešení problémů. Jde o dovednosti, které jsou klíčové pro uplatnění na trhu práce i v situacích každodenního života – vyhledávání informací, orientace v textu, práce s čísly či grafy.

Výsledky výzkumu ukážou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými státy. Pomohou také zjistit, které skupiny obyvatel jsou více ohrožené nízkými dovednostmi. Výzkum se opakuje každých deset let, nyní probíhá podruhé. V prvním cyklu výzkumu (2011–2012) dosáhli čeští dospělí průměrných až lehce nadprůměrných výsledků.

V období od 1. září 2022 do 31. července 2023 oslovili tazatelé výzkumu tisíce domácností v celé České republice. Do výzkumu se zapojilo více než 5 000 respondentů ve věku od 16 do 65 let.


Výzkum PIAAC (z anglického Programme for International Assessment of Adult Competencies) připravila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se ho více než tři desítky zemí z celého světa.

V České republice se na výzkumu podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národním koordinátorem druhého cyklu výzkumu v České republice je Národní pedagogický institut ČR. Sběr dat zajišťovaly výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN.

Děkujeme tazatelům, kteří se na výzkumu podíleli, a zejména všem respondentům za účast!


Další informace:

Analýzy a dokumenty:


Kontakt:

Michaela Rӧschová, národní koordinátorka výzkumu PIAAC

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


OPZ

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více