V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Data vyhodnocují mezinárodní vědecké instituce, výsledky výzkumu budou zveřejněny na přelomu let 2024 a 2025.

Výsledky výzkumu ukážou, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými státy a které skupiny populace jsou nejvíce ohroženy nízkými dovednostmi.

Výzkum se zaměřuje na tři okruhy dovedností: čtenářskou gramotnost, numerickou gramotnost a řešení problémů. Jeho cílem je zjistit, jak jsou dospělí v jednotlivých zemích vybaveni dovednostmi, které jsou klíčové pro uplatnění na trhu práce i v situacích každodenního života, např. vyhledávání informací, orientace v textu, práce s čísly či grafy.

Sběr dat, který probíhal od 1. září 2022 do 31. července 2023, zajišťovaly výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN. Na výzkumu spolupracovalo více než 130 tazatelů, kteří se žádostí o účast oslovili několik tisíc náhodně vybraných domácností ve stovkách obcí po celé České republice. Za necelý rok sběru dat se podařilo postupně nashromáždit odpovědi od více než 5 000 respondentů. Dotazování jednoho respondenta trvalo přibližně dvě hodiny a zahrnovalo rozhovor a samostatné vyplnění kognitivního testu na tabletu.

Účastníci výzkumu byly vybráni tak, aby získaná data byla reprezentativní za celou dospělou populaci ve věku 16 až 65 let. Získané výsledky budou porovnatelné nejen mezi jednotlivými zapojenými zeměmi, ale také s prvním cyklem výzkumu (2011–2012). V něm dosáhli čeští dospělí průměrných až lehce nadprůměrných výsledků. Druhý cyklus ukáže, jak se Česká republika aktuálně umisťuje ve srovnání s jinými státy, ale také zda se dovednosti českých dospělých za posledních 10 let změnily.

Výsledky výzkumu ale neposkytnou informaci pouze o tom, jak si jednotlivé země stojí na pomyslném žebříčku. Pomohou především zjistit, které skupiny obyvatel jsou více ohrožené nízkými dovednostmi nebo které změny vzdělávacího systému jsou potřebné, aby byl prostupnější a podporoval celoživotní učení. „Jedině pak budeme schopni reagovat na současné i budoucí výzvy, jako je stárnutí populace, klimatická změna či umělá inteligence,“ vysvětluje národní koordinátorka výzkumu Michaela Rӧschová z NPI ČR.


Výzkum PIAAC (z anglického the Programme for the International Assessment of Adult Competencies) připravila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se ho více než 30 zemí z celého světa, např. USA, Kanada, Francie, Německo, Slovensko, Itálie, Nový Zéland, Japonsko, Chile. Šetření se opakuje každých deset let, v letech 2022 až 2023 proběhlo již podruhé. V České republice realizoval druhý cyklus výzkumu Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).


Více informací:

Webové stránky výzkumu PIAAC v ČR

Webové stránky OECD věnované výzkumu na mezinárodní úrovni


Analýzy a dokumenty:

Mezinárodní publikace OECD

Národní zpráva z 1. cyklu PIAAC a další zdroje


Kontakt pro média:

Michaela Rӧschová, národní koordinátorka výzkumu PIAAC, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Výzkum PIAAC realizuje Národní pedagogický institut České republiky v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


OPZ

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více