Cílem iniciativy je pomoci přinést a veřejně komunikovat proměnu vzdělávacích programů, aby školy měly zadání, podporu a prostředky pro učení obsahu a dovedností pro 21. století.

Iniciativa Měníme osnovy spojuje stát, byznys a neziskovou sféru. Mezi její ambasadory patří osobnosti byznysu Tomáš Salomon, Martin Vohánka, filantrop Jan Školník, umělci Simona Babčáková, Jiří Mádl a Vojtěch Dyk, akademici a učitelé.

Nejdůležitější je, jaké dovednosti se děti naučí

Iniciativa Měníme osnovy změny přibližuje široké veřejnosti a vysvětluje jejich pozitiva rodičům, učitelům a celé společnosti. Zaměřuje se na 8 klíčových kompetencí, které jsou nezbytné pro úspěch v dnešním světě. Jsou to komunikační dovednosti, schopnost řešení problému, schopnosti učit se, sociální a personální kompetence, občanské dovednosti, pracovní dovednosti, kulturní a digitální dovednosti a řešení vědeckých a technických problémů.

Právě teď je nejvyšší čas

V počtu žáků s nízkou gramotností jsme na tom už teď hůře než Polsko, Estonsko nebo Slovinsko. Téměř 30 % žáků základních škol dosahuje velmi nízké úrovně čtenářské a matematické gramotnosti v šetřeních PISA. Abychom to změnili, potřebujeme u dětí více rozvíjet praktické dovednosti a kompetence. To pomůže studentům mimo jiné najít a udržet si zaměstnání, která teď teprve vznikají. „Struktura trhu se bude dynamicky měnit – do roku 2030 přijde cca 330 tisíc současných zaměstnanců o práci z důvodu zániku jejich pracovních pozic, zároveň vznikne přes půl milionu nových pracovních míst, tento trend bude pokračovat i v dalších letech,“ upozorňuje Matěj Bulant, zodpovědný za změny RVP v NPI ČR.menime osnovy

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více