Již rok pomáháme učitelům a ředitelům škol se začleňováním ukrajinských dětí a žáků do výuky.

Do českých mateřských, základních a středních škol nastoupilo ve školním roce 2022/2023 téměř 50 000 dětí z rodin prchajících před válkou z Ukrajiny.

Situace se dotkla 64 % základních škol, 36 % mateřských škol a 57 % středních škol. 

Hned od prvních dnů války, v únoru loňského roku, jsme nabídli učitelům i ředitelům služby třinácti krajských center podpory. Jejich koordinátoři zodpověděli od začátku ruské invaze zhruba 25 000 dotazů, které se týkaly problematiky kolem začleňování ukrajinských dětí.

V Národním pedagogickém institutu již několik let vyvíjíme a prostřednictvím desítek externích kolegů v terénu úspěšně aplikujeme metodiky podpory zapojení nových dětí s odlišným mateřským jazykem do vyučování a dalšího života školy. Díky této zkušenosti jsme byli o krok napřed, ale namísto stovkám dětí a desítkám škol ročně jsme museli začít nabízet podporu desítkám tisíc dětí a tisícovkám škol. To, co děti potřebují, zůstalo stejné, ale to, jak jim to doručit, jsme museli nastavit úplně od začátku. Design služby pro stovky dětí a desítky tisíc dětí je prostě úplně jiný. Byla to hektická doba a výzva, se kterou jsme nemohli dopředu počítat. Kombinaci války za humny a téměř okamžitého nárůstu žáků, kteří nemluví česky, o cca 10 % se nám podařilo zvládnout také díky nebývalé spolupráci řady partnerů a organizací,” uvedl ředitel NPI ČR, Ivo Jupa.


Tým pracovníků NPI ČR uspořádal během uplynulého roku stovky webinářů, vzdělávacích programů a skupinových i individuálních konzultací, natočil 21 krátkých výukových videí, jak naučit děti cizinců základům češtiny. Didaktici NPI ČR vytvořili celkem 46 materiálů pro učitele, konkrétně metodických doporučení, vzdělávacích lekcí a pracovních listů. Pod hlavičkou NPI ČR se natáčely také podcasty, debaty a reportáže z různých koutů Česka.

NPI ČR bezplatně tlumočil 749 hodin ve školách a školských zařízeních a přeložil 1624 normostran textu. Ve spolupráci s Českou televizí vznikl vzdělávací pořad, v němž se děti spolu s kočkou Mínou a myškou Týnou učily česky. NPI ČR také založil a moderuje Facebookovou skupinu Učíme cizince, která má nyní téměř 1500 členů. 


Národní pedagogický institut spolupracuje na podpoře českých učitelů a škol s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, vzdělávacím portálem Edu.cz, neziskovými organizacemi jako META a Člověk v tísni a organizací UNICEF.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více