Koncepce byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci RVP ZV. Členové pracovních skupin při jejich přípravě vycházeli ze zadání od koncepční pracovní skupiny.

Koncepce revize vzdělávacích oblastí představují podklad pro další práci na revizi a jsou určené zejména pro odbornou veřejnost. Na jejich základě budou v další etapě revize vznikat konkrétní očekávané výstupy a další texty RVP ZV a budou i podkladem pro tvorbu celkové koncepce RVP ZV, která bude zveřejněna během dubna 2023.

Koncepce prošly připomínkováním od konzultačních skupin a následně od oponentů. Protože se jedná o podkladové materiály k další práci na revizi, nebudou tyto koncepce veřejně připomínkovány.

Ke koncepcím je možné zasílat otázky, a to do 20. 3. 2023. Na nejčastější dotazy odpovědí garanti pracovních skupin v rozhovoru, který bude natočen ke každé vzdělávací oblasti a bude zveřejněn na začátku dubna 2023.


Více informací naleznete na stránkách Velké revize RVP ZV.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více