Během konference, kterou pořádá GUG.cz, vystoupí také pracovníci NPI ČR Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková a Petr Polívka.

Online prostředí s sebou nese vedle nekonečných možností i dezinformace, hackery, podvodné e-shopy, úniky hesel, fake news a další hrozby číhající za každým kliknutím. Jak se zde chovat, abychom nenapáchali víc škody než užitku? Super Mega DigiDay vám přinese mnoho konkrétních rad a tipů zaměřených na internetovou bezpečnost.

Okdaz na záznam akce na youtubu.

Připojte se k nám 19. dubna.


Rámcový program

  • 8.00–12.30 Program pro žáky, celé třídy a školy: Naši zkušení lektoři budou u žáků s pomocí učitelů zábavnou formou rozvíjet kritické myšlení a ověřování získaných informací.
  • 13.30–17.00 Program pro učitele: Zaměříme se na internetovou bezpečnost z pohledu učitele, představíme si aktuální hrozby a rizika a zdroje či hotové metodiky, které můžete s žáky realizovat přímo ve výuce.
  • 14.00–16.00 Ředitelsko-IŤácké doupě: Paralelní blok určený vedení škol, ICT metodikům a koordinátorům a těm, které zajímá Národní plán obnovy nebo dotační možnosti a podpora škol v oblasti bezpečnosti.
  • 17.00–20.30 Program pro širokou veřejnost: Praktický blok pro dospělé a seniory, rodiče či prarodiče, kteří chtějí zodpovědně držet digitální krok.

Pojďte s námi vstříc bezpečnějšímu internetovému světu! Bude to super! Bude to mega!

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více