Zveme vás na živě streamovanou debatu s řediteli škol o změnách souvisejících s novou informatikou a digitálními kompetencemi.

Zajímá vás, jak ve škole prakticky řešit změny související s informatikou a digitálními kompetencemi, aby se reálně promítly do výuky a nezůstaly jen obecně naformulované v ŠVP? Jak s novými obsahy výuky seznamovat pedagogický sbor a kdo by se měl zapojit do příprav navrhovaných změn? A v neposlední řadě také to, jakými cestami podpořit učitele, aby se připravili na nový předmět informatika a rozvíjení digitální kompetence ve výuce všech předmětů a kde mohou získávat jistotu v oblastech, které jsou pro ně nové?

Živě streamovaná debata se uskuteční 26. dubna od 15 hodin.


Účastníci debaty:

  • Alena Bačíková, ředitelka ZŠ Františka Kupky v Dobrušce
  • Jan Kuzebauch, ředitel ZŠ Kraslice
  • Jaroslav Poláček, ředitel ZŠ v Hrádku nad Nisou
  • Daniela Růžičková, NPI ČR

Moderátorem debaty bude Josef Dašek, tajemník Digikoalice.


Nechte se inspirovat a využijte podporu, která je vám i vašim učitelům zdarma k dispozici.


EU NPO MSMT

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více