Nenechte si ujít sedmnáctou celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže v Národní galerii Praha.

Výstava Blízko i daleko proběhne 13. 5. – 2. 6. 2023 v Národní galerii Praha (Korzo Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, Praha 7). Budou zde vystaveny soubory výtvarných prací dětí a mládeže

Zúčastnit se mohou výtvarní pedagogové všech stupňů a typů školních i mimoškolních zařízení, vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, lektoři a kurátoři muzeí a galerií.

Součástí přehlídek je společné přemýšlení o tématu. Významnou roli v tomto procesu sehrávají členové odborné rady pro dětské výtvarné aktivity, kteří svým originálním způsobem téma definují a nabízejí inspirační zdroje


Harmonogram přehlídky

  • 13.–14. 5. 2023: Rozborový seminář včetně vernisáže
  • 13. 5. – 2. 6. 2023: Přehlídka výtvarných projektů (otevřeno denně 10–18 h, mimo pondělí)
  • 3.–4. 6. 2023: Odvoz výtvarných projektů, likvidace výstavy

Více informací

Pozvánka


Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou ministra kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s Oddělením rozvoje publika Národní galerie Praha, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Národním pedagogickým institutem ČR a Českou sekcí INSEA.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více