Dokument zachycuje příběhy základních škol v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a jejich úspěšné snahy o integraci dětí z Ukrajiny. 

Premiéra dokumentu, který vznikl ve spolupráci Národního pedagogického institutu České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, proběhla v Praze v kině Přítomnost 29. května 2023. Film je ke zhlédnutí také online. Zároveň s ním představujeme publikaci s názvem Cesta: ukrajinské děti v české škole. 

Dokument Cesta se natáčel v prvním pololetí školního roku 2022/2023 ve školách v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a také na trénincích dvou chomutovských sportovních oddílů. Zavede diváka na třídenní adaptační kurz na horách, kde se budoucí spolužáci seznamují prostřednictvím her a dalších volnočasových aktivit, i do sportovních hal a tělocvičen, kde se nová přátelství rodí při tvrdém, ale férovém zápolení.

Bez zapálených ředitelů, učitelů, vychovatelů a trenérů by se nic z toho neuskutečnilo, hlavními hrdiny jsou ale děti. A to jak ty ukrajinské, tak ty české. Pro pedagogické pracovníky mohou jednotlivé případové studie představovat praktickou inspiraci, široké veřejnosti zas nabízejí vhled do českého školství,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Cesta se jmenuje také publikace, která byla představena spolu s filmem. Obsahuje rozhovory s aktéry filmu a příspěvky od metodičky propojování formálního a neformálního vzdělávání z NPI ČR Kláry Šindelkové, od náměstkyně ministra školství Martiny Běťákové, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové či výzkumníků Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik. Publikace nabízí také konkrétní tipy do výuky v heterogenní třídě, informace o spolupráci s UNICEF a NPI ČR a příběhy ukrajinských dětí i rodičů.


Dokumentární film je ke zhlédnutí online na webových stránkách ukrajina.npi.cz a na YouTube kanálu NPI ČR. Souhrnná publikace, mapující různé formy pomoci a best practices pomoci školám při začleňování ukrajinských žáků, byla distribuována skrze krajská centra NPI ČR.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více