Převodník procent na známky nabízí i letos dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Většina absolventů (85 %) ho dostane spolu s maturitním vysvědčením ve škole.

Dodatek k osvědčení je jedním z dokumentů projektu Europass. Vydává ho většina českých středních odborných škol a učilišť ve spolupráci s Národním centrem Europass, který je součástí Národního pedagogického institutu ČR. Díky tabulce na dodatku, která slouží jako převodník procent získaných z didaktických testů z matematiky, češtiny a cizích jazyků, mohou maturanti zjistit, jakou známku z testu dostali.

Letošní absolventi středních škol mají na svém maturitním vysvědčení u předmětů ze společné části maturitní zkoušky hodnocení v podobě „uspěl/a“ a procentuální vyjádření úspěšnosti v didaktickém testu. Známky ze společné maturity na maturitním vysvědčení už od roku 2021 nenajdou a jedinou šancí, jak známku zjistit, je právě tabulka na dodatku k osvědčení.

Podle tiskové zprávy Cermatu se v jarním zkušebním období ke společné a profilové části maturitní zkoušky přihlásilo 80 632 žáků, z toho 73 306 prvomaturantů, tedy žáků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce zcela poprvé. V jarním zkušebním období 2023 u didaktických testů společné části maturitní zkoušky neuspělo 9,2 % prvomaturantů. To je méně než oba roky předtím. V řádném termínu jarního zkušebního období 2022 činila čistá neúspěšnost 13,7 %, v roce 2021 pak 11,2 %.

Dodatek k osvědčení doplní maturitní vysvědčení

Tabulka s převodem procent na známky je na druhé straně dodatku k osvědčení. Převod procentuální úspěšnosti se trochu liší v jednotlivých předmětech – v matematice a v českém nebo cizím jazyce. Pokud např. žák získá v didaktickém testu 86 %, v matematice odpovídá výsledek známce 1, v češtině nebo cizím jazyce známce 2. Liší se také minimální procentuální úspěšnost potřebná k tomu, aby žák u maturity nebo závěrečné zkoušky uspěl. U didaktického testu z matematiky je potřeba získat více než 33 %, u testu z českého nebo cizího jazyka 44 %, u matematiky rozšiřující 33 %.

Pro některé VŠ jsou známky z maturity důležité

Známky mohou být pro žáky důležité z čistě praktického hlediska, konkrétně pro uchazeče o studium na vybraných vysokých školách, zejména zahraničních, které ve svých přijímacích řízeních zohledňují i známky z maturitních předmětů. Některé české vysoké školy udělují za dobré známky z vybraných předmětů uchazečům bonusové body v přijímacím řízení nebo za ně dokonce odpustí část či celé přijímací zkoušky. Např. na České zemědělské univerzitě promíjí část přijímacích zkoušek do bakalářského studia při průměru povinných maturitních oborů do 1,5 u části oborů nebo 2,0 u další části oborů.

Dodatek k osvědčení se hodí i pro práci a studium v zahraničí

Personalisté, náboráři a další zástupci zaměstnavatelů, ale i zástupci vysokých škol se z dodatku dozvědí více než z vysvědčení. Jsou zde uvedené obecné a odborné kompetence uchazeče o práci či brigádu a také jeho možné profesní uplatnění. Téměř polovina středních škol vydávajících dodatky má dodatky umístěné na svém webu, aby si je absolventi mohli jednoduše stáhnout a přiložit ke svému vysvědčení.

Pokud dodatek ve své škole nedostanete, je možné si o něj zdarma jednoduše a online zažádat v databázi dodatků. Dodatek je vydáván v češtině a jednom z cizích jazyků (angličtině, němčině nebo francouzštině).


Více informací naleznete na webu Europass.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více