S psychologem Valerijem Seničevem jsme ve dvou podcastech hovořili o tom, jak si osvojit nový jazyk a co nejrychleji se začlenit do nového prostředí, a o podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem.

V prvním podcastu se například dozvíme, zda je výhodou, že náš mateřský jazyk patří do skupiny slovanských jazyků, když se chceme učit češtinu. Zjistíme, jestli je lepší studovat celé dopoledne v jazykovém kurzu, nebo jít ven a poslouchat ostatní lidi na ulicích, v parku či obchodech. Zkušený psycholog a kariérní poradce Valerij Seničev nám prozradí, kdo byl v prvních třech letech jeho nejlepší kamarád, a my se můžeme rozhodnout, jestli si takového také pořídíme. Při poslechu také zjistíme, jak moc užitečné je opustit svou sociální bublinu a začít nasávat okolní svět všemi smysly, abychom se cítili co nejpohodlněji a zároveň se nesnažili potlačit svůj původ.

Ve druhém podcastu se dozvíme, jak můžeme z pozice učitele pomoci dětem překonat stesk po domově a najít si přátele v novém prostředí. Také se seznámíme s pojmem kognitivní disonance, který je zde velmi dobře popsán na konkrétních příkladech. Setkáme se zde mimo jiné i se syndromem vyhoření, kterým mohou trpět nově příchozí žáci.


Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt je spolufinancován EU.


Logolink OP VVV

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více