Praha (22. červen 2023) Ve dnech 16. až 18. června se konal 45. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Soutěž představila za významné podpory partnerů nejlepší práce středoškolských studentů v 18 soutěžních oborech.

Svojí dlouholetou tradicí dává Celostátní přehlídka SOČ příležitost talentovaným mladým lidem prezentovat své výzkumné projekty a dosáhnout uznání vědeckého světa. Letošní ročník byl pořádán ve spolupráci s Gymnáziem Luďka Pika v Plzni, které se stalo místem obhajoby vítězných projektů v celostátním kole.

"SOČ představuje jedinečnou příležitost pro středoškolské studenty projevit svůj vědecký talent a podělit se s odbornou veřejností o své poznatky a objevy. Je významným přínosem pro rozvoj talentované mládeže u nás", řekl Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu ČR, garanta projektu.

Během tří dnů soutěže se mladí vědci představili porotám složeným z odborníků a vysokoškolských pedagogů. Jejich soutěžní práce byly hodnoceny a posuzovány v různých oborech, od přírodovědných a technických až po humanitní a společenskovědní. Výsledková listina 45. ročníku SOČ je k dispozici na webových stránkách soutěže (https://www.soc.cz/dokumenty/vysledkove_listiny/2022-23.pdf).

V letošním ročníku uspěly například tyto práce: v oblasti Strojírenství, hutnictví a doprava získal první místo Ondřej Gejdoš z SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě, s prací Návrh ekvatoriální montáže pro astrofotografii, v oblasti Informatika porotu nejvíce zaujala práce Root Tracker, zabývající se popisem zhotovení deterministického modelu pro sledování kořenů bez nutnosti rozsáhlých anotací dat, studenta Gymnázia Jana Opletala v Litovli, Tadeáše Fryčáka. Z dívek pak například získala první místo v oblasti Biologie a vědy o zemi Adriena Jedličková z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše Brno, za práci Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni.

Mezi partnery a patrony 45. ročníku Celostátní přehlídky SOČ patřili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní pedagogický institut, The Kellner Family Foundation, Plzeňský kraj, město Plzeň, Nadace ČEZ, Plzeňské městské dopravní podniky, SIT Port Plzeň, Česká nukleární společnost, Česká vědeckotechnická společnost, MD projekt, s. r. o., Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Mendelova Univerzita v Brně, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká Fakulta Slezské univerzity v Opavě. Jejich podpora přispěla k úspěšnému průběhu soutěže a zajištění skvělých podmínek pro prezentaci soutěžních prací. Více informací a podrobnosti o soutěži na https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/

Kontakt pro média:

Veronika Lucká Loosová
Tel: +420 775 414 497
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více