Zveme vás na vzdělávací program prezentující didaktické metody výuky o tématech tolerance, humanity a prevence extremismu a antisemitismu. Akce se bude konat 24. října v Praze.

Program využívá archivní materiály a dokumentární výpovědi přeživších holocaust, klade důraz na mezipředmětové vztahy – nejen na historická témata, ale také na výtvarné umění, literaturu, pomáhá rozvíjet čtenářskou gramotnost, zaměřuje se i na etickou výchovu.


KDY: 24. října 2023

KDE: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Cílová skupina: Učitelé společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ

Cena: 300 Kč


Akreditovaný vzdělávací program Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě. Holocaust v dokumentech a výpovědích přeživších připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.


NPMK holocaust

 

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více