Na diskusním setkání u kulatého stolu hovoříme o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Prvního září 2023 vstoupilo v platnost opatření ministra školství, kterým se mění rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání. Aktualizace v informatické oblasti reaguje na vstup digitálních technologií do života soudobé společnosti a navazuje na revizi RVP pro základní vzdělávání, která byla schválena v roce 2021. Nyní tedy startuje zavádění informatických a digitálních změn ve středních odborných školách. Co to pro školy a jejich pedagogy znamená a kdo jim pomůže?

Všechny důležité informace se dozvíte na úvodním diskusním setkání za účasti Petra Bannerta, ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT ČR, Zorky Husové za oblast kurikula středního odborného vzdělávání v NPI ČR. Podporu pro školy představí její obsahová garantka v projektu Národní plán obnovy Digi Daniela Růžičková a Eva Fanfulová, garantující podporu v oblasti digitálních kompetencí.

  • Sledujte na YouTube kanálu NPI ČR.

 

 


Kulatý stůl organizuje Národní pedagogický institut České republiky s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.


EU NPO MSMT

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více