Vnímáte jako důležité, aby se vaši žáci připravili na život v multikulturním a jazykově rozmanitém světě? Pak přijměte pozvání ke sledování diskuse u kulatého stolu o tématech jazykové propedeutiky.

Představíme vám metodický materiál Chystáme se na cizí jazyky 2, zaměřený na jazykovou propedeutiku v počátečním období školní docházky. Diskutovat budeme nejen nad otázkou, jak aktivně zapojit žáky do objevování kouzla učení se cizím jazykům, ale i nad tím, ve kterém období je vhodné s „jazykovou přípravou“ začít a co to vlastně znamená.

  • KDY: 18. října 2023 v 15 hodin

Diskutovat nad tématem budou:

  • Veronika Svobodová (učitelka 1. stupně ZŠ Horáčkova, Praha)
  • Marie Prouzová (učitelka 1. stupně ZŠ Angel, Praha)
  • Hana Splavcová (garantka předškolního vzdělávání, NPI ČR) 
  • Jitka Maříková Tůmová (garantka cizích jazyků, NPI ČR)

Moderuje Hana Havlínová (garantka prvostupňového vzdělávání, NPI ČR).


Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více