Výzkum PIAAC je unikátní příležitostí získat kvalitní a mezinárodně srovnatelná data o dovednostech dospělých obyvatel ve věku 16 až 65 let.

Národní zpráva poskytuje souhrnné informace o realizaci šetření v České republice, ale seznamuje také s děním ve výzkumu na mezinárodní úrovni.

Aktuální cyklus výzkumu byl zahájen již v roce 2018, kdy začal vývoj dotazovacích nástrojů a metodiky šetření. V letech 2021 až 2023 se zúčastněným zemím podařilo úspěšně dokončit pilotáž a hlavní sběr dat. Včetně České republiky se do 2. cyklu výzkumu PIAAC zapojilo 31 zemí.

Uzavřením sběru dat v zapojených zemích během roku 2023 výzkumný projekt nekončí. V roce 2024 bude probíhat klíčová fáze celého projektu, a to mezinárodní zpracování datových souborů, jejich analýza a příprava mezinárodní zprávy. Své národní zprávy budou připravovat také jednotlivé zapojené země. Mezinárodní zpráva, kterou vypracuje OECD, má být publikována v prosinci 2024. Zároveň s tím budou poskytnuty veřejné datové soubory za zúčastněné země.


Výzkum PIAAC pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s cílem podpořit v jednotlivých zapojených zemích rozvíjení a efektivní využívání klíčového lidského zdroje, kterým jsou dovednosti pracovat s informacemi. PIAAC představuje unikátní příležitost pro všechny zúčastněné země získat kvalitní a mezinárodně srovnatelná data o dovednostech dospělých obyvatel ve věku 16 až 65 let. Česká republika zapojením do výzkumu získá informaci, jak si stojí v mezinárodním srovnání, ale také jak se dovednosti obyvatel změnily za posledních deset let nebo jaká je úroveň dovedností v klíčových skupinách obyvatel (např. z hlediska jejich postavení na trhu práce).

V České republice se na výzkumu podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národním koordinátorem druhého cyklu výzkumu v České republice je Národní pedagogický institut České republiky.


Další informace:


Kontakt:

Michaela Rӧschová, národní koordinátorka výzkumu PIAAC

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


OPZ

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více