Zajímá vás, kde najít kancelářský balíček? Přijďte si nejen o něm popovídat v úterý 30. ledna na naše krajské pracoviště.

NPI ČR organizuje další DIGI roadshow s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.

Pokud vás zajímá, jak efektivně integrovat aplikace takzvaného kancelářského balíčku do výuky matematiky, jazyků, přírodních věd a dalších předmětů, jsme tu právě pro vás. Budeme pátrat po tom, kde a jak učit žáky pracovat s texty, tabulkami, grafikou nebo prezentacemi napříč jednotlivými předměty a obory.

school girl

Akce proběhne prezenčně souběžně na všech krajských pracovištích NPI ČR 30. ledna 2024 od 14 hodin.


Workshopy jsme navrhli tak, abychom vám poskytli konkrétní návody a inspiraci. Kromě toho dáme prostor i vám. Jsme zvědaví na to, s čím se při výuce setkáváte nebo jaké máte zkušenosti s informačními technologiemi i digitálními kompetencemi. Také nás zajímá, s čím se při digitalizaci potýkáte. Poradíme vám, jak uvést věci do pohybu, naši experti jsou navíc připraveni vám zodpovědět každý dotaz a pomohou vám s oblastí, ve které si prozatím příliš nevěříte.


Program

  • 14:00–14:15 Zahájení na krajských pracovištích
  • 14:15–14:45 Zahájení DIGI roadshow
  • 14:45–17:25 Společný program, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti)
  • 17:25–18:00 Společný závěr, diskuze


Akce i veškerá podpora projektu jsou zdarma.


EU NPO MSMT

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více