Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

V rámci kulatého stolu vystoupí následující hosté:

Za MŠMT

  • Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání, školských poradenských zařízení a primární prevence
  • Mgr. Jan Jiterský, vedoucí oddělení kurikula

Za NPI ČR

  • Mgr. Matěj Bulant, Ph.D., ředitel odboru kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání
  • PhDr. Renata Votavová, vedoucí oddělení společného vzdělávání

Za pracovní skupinu pro revizi RVP ZŠS

  • prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., ředitel školy Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno

Online setkání se uskuteční v pondělí 4. března od 13:00 do 14:30.

Aktuální informace k pracím na Rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání základní škola speciální naleznete na našich webových stránkách.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více