V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

 

Metodické kabinety byly vytvořeny v rámci projektu Podpora kurikulární práce škol NPI ČR, na jehož financování se podílí EU a MŠMT.

Na setkáních se členové Národního metodického kabinetu seznámili s cíli projektu i plánovanou činnost Národního i územních metodických kabinetů. Dále diskutovali o možnostech učících se komunit v území a o hledání společných možností a další spolupráci.

Všechna jednání proběhla ve velice otevřené a spolupracující atmosféře,“ říká Monika Brodská z projektu Podpora kurikulární práce škol a dodává: „Konkrétní činnost členů územního kabinetu představili sami zástupci jednotlivých území, kteří jsou nedílnou součástí Národního metodického kabinetu. Členové Národního i územních kabinetů se jednoznačně shodli na tom, že jsou připraveni pomoci všem školám.“

Kabinety by se měly stát hlavním centrem oborových didaktik a center pedagogické kvality v území a představují hlavní metodický orgán podporující implementaci revidovaného kurikula.

Národní metodický kabinet je součástí sítě metodických kabinetů NPI a propojuje oborové didaktiky z vysokých škol, pracovníky MŠMT a NPI, zástupce oborových asociací a učitele mateřských, základních i středních škol. Územní metodické kabinety sdružují především učitele z daného území a s Národním kabinetem jsou propojeny dvěma způsoby – zástupci z území jsou členy Národního metodického kabinetu a členové Národního metodického kabinetu podporují učící se komunity v rámci územních kabinetů.


Sekce Národního metodického kabinetu

 • Jazyk a komunikace
 • Kultura, umění a zdraví
 • Matematika a informatika
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání
 • Přírodní vědy
 • Společenské vědy

Členové Národního metodického kabinetu

 • Akademie múzických umění v Praze
 • Asociace jazykových škol
 • Asociace metodiků
 • Asociace pro didaktiku dějepisu
 • Asociace předškolní výchovy
 • Asociace ředitelů základních škol ČR
 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • Asociace učitelů dějepisu České republiky
 • Asociace učitelů španělštiny
 • Asociace základních uměleckých škol ČR
 • CERMAT
 • Česká asociace pedagogického výzkumu
 • Česká společnost chemická
 • ČŠI
 • Dům zahraniční spolupráce
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Jednota školských informatiků
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Koalice učebnicových nakladatelů ČR
 • Masarykova univerzita
 • MŠMT
 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
 • NPI ČR
 • Ostravská univerzita
 • Sdružení učitelů francouzštiny
 • Spolek germanistů a učitelů němčiny
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Fotogalerie

NMK Matematika informatika

Matematika a informatika

NMK Prirodni vedy

Přírodní vědy

NMK Predskolni a prvostupnove vzdelavani

Předškolní a prvostupňové vzdělávání


EU MSMT

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více