V Chaloupkách se letos v srpnu sešlo 22 učitelek a učitelů ze základních i středních škol, kteří pilotovali třídenní program se zájmem načerpat inspiraci pro svou práci.

Ve dnech 21. až 23. srpna 2022 proběhl historicky první ročník letní školy zaměřené na podporu propojování formálního a neformálního vzdělávání. Útočiště jsme našli v Chaloupkách, centru pro ekologické vzdělávání. Upřímně nás potěšil zápal ze strany pedagogů, se kterým přistupovali k aktivnímu řešení úloh a problémů, které před ně byly kladeny. Pedagogové se v roli přímých účastníků seznamovali s některými programy, jež vznikly v rámci výzvy Budovaní kapacit II, vypsané MŠMT právě pro posílení propojování formálního a neformálního vzdělávání a jejich vzájemného obohacování.

Cílem metodického týmu NPI ČR bylo to, aby myšlenka projektu nezanikla, aby výstupy – což je 351 připravených programů – nezapadly, ale našly si své příjemce, realizátory v řadách učitelů, vychovatelů.

Účastníci načerpali zkušenosti, jak pracovat s místem, atmosférou, nastavovat prostředí důvěry, pracovat se zpětnou vazbou. Celkově byl metodický kurz hodnocen jako velmi zdařilý.

Dana Veselá


Přihlaste se na druhý, podzimní běh

Na podzim 26. až 28. září 2022 zavítáme do prostředí, jež nabízí Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.


Fotografie

01

03

02

 

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více