Mgr. Hana Novotná

„Statistika nuda je…“ To u nás v Národním pedagogickém institutu ČR neplatí. V rozhovoru jsme vyzpovídali vedoucí Oddělení šetření, analýz a výzkumů Hanu Novotnou, která nám prozradila, jak to s těmi analýzami a výzkumy vlastně je.

Číst více

Mgr. Markéta Beková

Jsem hodně v kontaktu s lidmi, kteří utvářejí nějaký ekosystém kolem vzdělávání. Pro mou práci je klíčové vědět, jaká témata jsou zrovna aktuální, jakým způsobem jsou řešena a jaké existují platformy, kde se mohou lidé nad těmito tématy reálně potkávat, říká Markéta Beková, která se v NPI stará o síťování a partnerství.

Číst více

Mgr. Andrea Cibulková, MBA

Andrea v NPI ČR vede odbor „Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání“, který v souladu s vizí MŠMT podporuje školy k utváření podmínek pro maximální naplnění potenciálu každého dítěte, žáka i studenta.

Číst více

Mgr. Tereza Halouzková, MBA

Již několik let u nás působí jako vedoucí projektové kanceláře pro řízení projektů ESIF. Je zapojená také v projektu P-AP jako odborná garantka a konzultantka či jako expertka v projektu EQAVET, který je zaměřen na kvalitu odborného vzdělávání. Zkrátka, v NPI ČR platí jasná rovnice: projektové řízení = Tereza Halouzková.

Číst více

Mgr. Richard Veleta, Ph.D.

Nejvíc si užívám spolupráci s odborníky z terénu. Jsou to často jedničky ve svém oboru, zajímaví lidé, inspirativní, podnikaví a otevření. Pro vznik kvalitních standardů NSK je zásadní, aby nám řekli, co má profesionál umět dělat a co má znát,“ říká o své práci Mgr. Richard Veleta, Ph.D., manažer tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací.

Číst více

PaedDr. Markéta Pastorová

Chodit po světě jako učitel znamená, že to nejlepší ze sebe dáváte druhým a umožňujete jim, aby šli v přemýšlení dál než vy… že se člověk těší na to, až jeho žáci budou lepší než on,“ říká o učitelské profesi Markéta Pastorová, garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura a vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů NPI ČR.

Číst více

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Nestačí jen mít doma technologie a připojení k internetu, tím nejdůležitějším je, aby děti uměly zařízení používat. I děti z nepodnětného prostředí dnes mají mobily a počítače, ale používají je zpravidla ke zcela nevhodným činnostem,“ říká Ondřej Neumajer, který se zabývá inovacemi ve vzdělávání, účelným využíváním digitálních technologií a vzdělávací politikou směřující k celospolečenské změně.

Číst více