Činnost zkušební instituce pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky. Zkušební období je jarní (duben až červen) a zimní (listopad až únor). Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NPI ČR nebo prostřednictvím škol ve svém regionu.

Jarní zkouškové období – od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Činnost zkušební instituce pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Národní pedagogický institut ČR. Zkušební období je jarní (duben až červen) a zimní (listopad až únor). Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NPI ČR (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím škol ve svém regionu.

PROČ SLOŽIT STÁTNÍ ZKOUŠKU?

Absolvováním státních zkoušek získá úspěšný uchazeč vysvědčení dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností.

Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

PŘIHLÁŠKY PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLY

Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím školy (minimální počet uchazečů je 8). Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a současně písemně (poštou) na adresu Národní pedagogický institut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, nebo prostřednictvím datové schránky (ID: 8pswgy6). Přihláška musí být zaslána jak elektronicky, tak písemně  (písemná přihláška musí být podepsána, případně opatřena razítkem). Elektronická přihláška bude obratem potvrzena. Termín si navrhuje škola sama. Škola může také zažádat o přezkoušení svých žáků v učebně Národního pedagogického institutu o kapacitě 16 míst ovšem mimo termíny pro individuální zájemce. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače (MS Office), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.

Státní zkoušku ze zpracování textu zajišťujeme ve spolupráci s občanským sdružením Interinfo ČR. Na jejich webových stránkách naleznete ukázková zkušební zadání a další užitečné informace. Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a současně písemně (poštou) na adresu Národní pedagogický institut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, nebo prostřednictvím datové schránky (ID: 8pswgy6). Přihláška musí být zaslána jak elektronicky, tak písemně (písemná přihláška musí být podepsána, případně opatřena razítkem). Elektronická přihláška bude obratem potvrzena.

INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCI

Individuální zájemci o zkoušky z psaní na klávesnici základní, se zvýšenou rychlostí a mistrovské se mohou přihlásit na tyto termíny:

  • 15. dubna 2024, 15:00 hod.
  • 13. května 2024, 15:00 hod.
  • 10. června 2024, 15:00 hod. 

Zkoušky se v tyto termíny konají přímo v budově Národního pedagogického institutu (Weilova 1271/6, Praha 10) v učebně o kapacitě 16 míst a hlásit se na ně můžete vyplněním přihlášky jednotlivce ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a současně písemně (poštou) na adresu Národní pedagogický institut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, nebo prostřednictvím datové schránky (ID: 8pswgy6). Přihláška musí být zaslána jak elektronicky, tak písemně (písemná přihláška musí být podepsaná). Elektronická přihláška bude obratem potvrzena. V případě, že bude termín již obsazen, bude nabídnut termín náhradní. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače (MS Office), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.

Termíny státních zkoušek z těsnopisu a stenotypistiky:

  • bude vypsán v průběhu června 2024 

Zkoušky se v tyto termíny konají přímo v budově Národního ústavu pro vzdělávání v učebně o kapacitě 16 míst a hlásit se na ně můžete vyplněním přihlášky jednotlivce ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a současně písemně (poštou) na adresu Národní pedagogický institut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, nebo prostřednictvím datové schránky (ID: 8pswgy6). Přihláška musí být zaslána jak elektronicky, tak písemně (písemná přihláška musí být podepsaná). Elektronická přihláška bude obratem potvrzena. V případě, že bude termín již obsazen, bude nabídnut termín náhradní. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače (MS Office), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.


Možnost složit státní zkoušku z psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky vymezuje vyhláška MŠMT, která vstoupila v platnost 22. února 2015.

ZKOUŠKY SE ŘÍDÍ TĚMITO DOKUMENTY:

Oba výše uvedené dokumenty si pečlivě nastudujte.

DOKUMENTY

PŘIHLÁŠKY

PROTOKOLY O VÝSLEDKU ZKOUŠKY

ZÁZNAMY JEDNOTLIVCE O STÁTNÍ ZKOUŠCE

UKÁZKOVÉ ÚLOHY

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více