Jak pomoci dospělým s rozvojem jejich digitálních dovedností? To ve videu přibližují organizace Czechitas a Moudrá Sovička.

Zvládat nároky každodenního života není samozřejmost. V prostředí informačních technologií dosahuje 40 % Čechů podprůměrných výsledků. Přitom schopnost ovládat technologie se v době narůstající digitalizace čím dál více stává nezbytností. Naštěstí na to nejsme sami. S rozvojem digitální gramotnosti dospělým pomáhají různé organizace, jako například Moudrá Sovička a Czechitas. Jaký je jejich přístup? A jaké benefity přinášejí lepší digitální dovednosti dospělým? Tomu se věnuje video Dovednosti pro život: Digitální gramotnost je základ. (Video má také verzi s anglickými titulky).

„Slýcháme, že ženy do IT nepatří, a když, tak musí mít vysokou školu a umět skvěle matematiku. Ale my v Czechitas víme, že to není pravda. I ženy do IT patří,“ říká Soňa Jančurová z organizace Czechitas, v níž motivují ženy k zájmu o technologie. Pomáhají jim se základními digitálními dovednosti a připravují je také pro kariéru v oboru.

Spolek Moudrá Sovička zase usiluje prostřednictvím technologií o aktivní začlenění seniorů do společnosti. Během kurzů a konzultací snižují osamělost starších lidí a propojují generace. „Naše společnost se digitalizuje ve všech oblastech, ať je to chytrá domácnost, státní instituce nebo komunikace s rodinou. Je velmi důležité, aby organizace co nejvíce času věnovaly pomoci seniorům, aby dokázali správně a bezpečně ovládat svá zařízení,“ vysvětluje předseda spolku Tomáš Hubálek.

Digitální gramotnost je společně se čtenářskou a matematickou gramotností předpokladem k tomu, aby dospělí mohli být úspěšní v různých oblastech – včetně práce či dalšího vzdělávání. Vzdělavatelé společně se svými klienty potvrzují, že obstát v životě jde mnohem lépe s těmi správnými dovednostmi.

Zabýváte se vzděláváním či poradenstvím pro dospělé (například v nestátní neziskové organizaci, firmě či knihovně)? Záleží Vám na tom, aby Vaši klienti odcházeli lépe připravení pro řešení každodenních problémů? Právě Vy můžete rozpoznat potřeby dospělých v oblasti základních dovedností a nabídnout jim aktivity, díky nimž si některé dovednosti posílí.

Chcete se dozvědět více o základních dovednostech?


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více