Ukončení sběru dat ve výzkumu PIAAC

Na konci července byl v České republice úspěšně ukončen sběr dat v Mezinárodním výzkumu dospělých PIAAC. Do výzkumu se zapojilo více než 5 000 respondentů.

Číst více

Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě

Zveme vás na vzdělávací program prezentující didaktické metody výuky o tématech tolerance, humanity a prevence extremismu a antisemitismu. Akce se bude konat 24. října v Praze.

Číst více

Jak digitalizace a ekologizace změní stavebnictví?

Stavebnictví stojí před výzvami spojenými s digitální a zelenou transformací ekonomiky. Od pracovníků v odvětví budou vyžadovány dovednosti v oblasti ovládání digitálních technologií, ale i znalost udržitelných postupů.

Číst více

Dovednosti pro život: Digitální gramotnost je základ

Jak pomoci dospělým s rozvojem jejich digitálních dovedností? To ve videu přibližují organizace Czechitas a Moudrá Sovička.

Číst více

DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol

Proč je důležité rozvíjet digitální kompetence napříč obory? Jak tyto kompetence souvisejí a nesouvisejí s informatikou? Odpovědi na tyto a další otázky dostanete na setkání 26. září v krajských pobočkách NPI ČR.

Číst více

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Pardubickém kraji

Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 15. září do Pardubic.

Číst více

Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století potrvá do konce roku

Cílem projektu je ověřit moderní a efektivní metody výuky dějepisu. Na pokusné ověřování naváže podle plánu fáze vyhodnocení. MŠMT současně pověřilo NPI ČR přípravou návrhu rozšíření využití poznatků z projektu do praxe.

Číst více

Zapojme všechny – Umělá inteligence ve vzdělávání (chatboty a další nástroje)

V novém podcastu hovoří Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů, o tom, jak umělá inteligence proměňuje současné vzdělávání a jak softwarový program chatbot využívá umělou inteligenci k interakci s lidmi pomocí přirozeného jazyka.

Číst více

Jak podporuje NPI ČR školy a zaměstnavatele při zajišťování kvalitnější spolupráce v oblasti praktického vyučování?

Spolupráce školy a firmy je důležitým tématem, kterému se NPI ČR dlouhodobě věnuje. Zajímá vás, co můžete udělat pro to, aby spolupráce mezi školou a firmou fungovala a přinášela prospěch oběma stranám?

Číst více

Mezinárodní konference Česko jako education village

Pokud jste se nemohli zúčastnit mezinárodního červnového setkání v Brně, využijte možnost zhlédnout akci ze záznamu. K dispozici jsou i prezentace vystupujících.

Číst více

Známe vítěze 45. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Praha (22. červen 2023) Ve dnech 16. až 18. června se konal 45. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Soutěž představila za významné podpory partnerů nejlepší práce středoškolských studentů v 18 soutěžních oborech.

Číst více

Zapojme všechny – Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem

S psychologem Valerijem Seničevem jsme ve dvou podcastech hovořili o tom, jak si osvojit nový jazyk a co nejrychleji se začlenit do nového prostředí, a o podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem.

Číst více