Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více

Představujeme vám Koncepce revize vzdělávacích oblastí

Koncepce byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci RVP ZV. Členové pracovních skupin při jejich přípravě vycházeli ze zadání od koncepční pracovní skupiny.

Číst více

Cedefop vizualizuje aspekty odborného vzdělávání v EU

Charakteristiky odborného vzdělávání v EU a jejích státech rozpracovává interaktivní nástroj Cedefopu. Uživatelé mají na výběr ze čtyřicítky ukazatelů a možnost srovnávat mezi zeměmi. V čem vyniká, a v čem naopak zaostává Česká republika?

Číst více

Evropská politika odborného vzdělávání v interaktivním nástroji

Nový nástroj Cedefopu vizualizuje pokrok EU a jejích členských států směrem k cílům souvisejícím s odborným vzděláváním. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika?

Číst více

Nabízíme pomoc při úpravách školních vzdělávacích programů

Chystáte se na úpravy ŠVP v digitální oblasti? Můžete zdarma využívat individuální konzultace s našimi odborníky.

Číst více

DigCompEdu: Digitální kompetence učitelů od teorie k praxi

Vydáváme publikaci Michala Černého věnovanou kompetenčnímu rámci DigCompEdu. Naleznete zde přehledný výklad tohoto rámce a inspiraci pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů.

Číst více

Ivo Jupa: Díky zkušenostem jsme měli náskok

Již rok pomáháme učitelům a ředitelům škol se začleňováním ukrajinských dětí a žáků do výuky.

Číst více

Jak na terminologii evropské politiky vzdělávání

Cedefop aktualizoval glosář terminologie evropské politiky vzdělávání a odborné přípravy.

Číst více