Dovednosti pro život: Rozvoj dospělých očima vzdělavatelů a klientů

Jak pomoci dospělým s rozvojem jejich dovedností pro plnohodnotný život? To ve videu přibližují organizace Člověk v tísni a RUBIKON Centrum.

Číst více

V České republice probíhá mezinárodní výzkum dovedností dospělých

Cílem unikátního výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí lidé ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Navštivte výstavu výtvarných prací dětí a mládeže Blízko i daleko

Nenechte si ujít sedmnáctou celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže v Národní galerii Praha.

Číst více

DIGI roadshow pro učitele druhého stupně základních škol

Jak rozvíjet digitální kompetence u vás ve škole na 2. stupni ZŠ? Přijďte na diskuzní setkání ve vašem kraji.

Číst více

Propojování formálního a neformálního vzdělávání před a po revizích RVP ZV

Nenechte si ujít konferenci věnovanou zavádění moderních výukových metod, která se koná 29. května v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Číst více

Hodnocení v odborném vzdělávání prochází vývojem

Jakou roli hraje hodnocení při poskytování odborného vzdělávání a přípravy? Cedefop přináší poznatky o evropském vývoji hodnocení v dalším dílu ze série studií Budoucnost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě.

Číst více

Zapojme všechny – Efektivní komunikace: učitelé, teenageři a jejich rodiče

S komunikační koučkou Zuzanou Smithovou jsme si povídali o tom, jak přistupovat k teenagerům a jak řešit jejich problémy v průběhu vzdělávání.

Číst více

Žena ve vedoucím postavení školy a školského zařízení

Tým krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě realizoval 4. dubna zajímavou aktivitu věnovanou úloze žen ve vedoucím postavení. Akce byla zorganizována na základě poptávky pedagogického terénu a vedení škol.

Číst více

Živě: Digitální změna (nejen) v úpravách školních dokumentů

Zveme vás na živě streamovanou debatu s řediteli škol o změnách souvisejících s novou informatikou a digitálními kompetencemi.

Číst více

Hranice mezi všeobecným a odborným vzděláváním se rozostřují

Do jaké míry se stírá hranice mezi odborným a všeobecným vyšším sekundárním vzděláváním v Evropě? A jaká institucionální řešení se s tím pojí? Na tyto a související otázky hledal odpověď druhý díl ze série studií Budoucnost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě.

Číst více

Patnáctý celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů

Dvoudenní setkání Družení 2023 se bude konat v červnu ve Střední škole podnikání a gastronomie v Praze.

Číst více

Zveme vás na celodenní vysílání o internetové bezpečnosti Super Mega DigiDay

Během konference, kterou pořádá GUG.cz, vystoupí také pracovníci NPI ČR Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková a Petr Polívka.

Číst více