DIGI roadshow pro učitele prvního stupně základních škol

Jak na zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí? Přijďte si o tom s námi popovídat v úterý 21. března na krajské pracoviště NPI ČR.

Číst více

Český tým dovezl z Tchaj-wanu zlatou medaili

V mezinárodní soutěži studentů Taiwan International Science Fair byla oceněna zlatou medailí práce Pavla Kletečky Aplikace technické analýzy na akciový trh. Gratulujeme!

Číst více

Živě: Informatické myšlení na prvním stupni základní školy

V živě streamované debatě u kulatého stolu se budeme zabývat tím, co si lze představit pod pojmem informatické myšlení, jak souvisí s výukou nové informatiky a jak ho můžeme konkrétně rozvíjet.

Číst více

Analýza: Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zavádění změn v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí na základních školách a gymnáziích.

Číst více

Covid-19 a válka na Ukrajině: jak se odrazily na trhu práce

Převrátila pandemie evropský trh práce vzhůru nohama? A která odvětví postihla nejvíce válka na Ukrajině? Odpovědi dává analýza online inzerce práce.

Číst více

Reakce NPI ČR na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu z 13. února 2023

Vyjádření k tiskové zprávě NKÚ o Kontrolním závěru č. 22/02, Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání  

Číst více

Výuka informatiky v základních školách speciálních v digitální době

V debatě 25. ledna jsme diskutovali o změnách v rámcových a školních vzdělávacích programech a o využití digitálních technologií v základních školách speciálních.

Číst více

Záznam debaty: Pořizujeme digitální učební pomůcky pro žáky z Národního plánu obnovy

U kulatého stolu 8. února jsme hovořili o výběru, nákupu a vyúčtování digitálních učebních pomůcek z prostředků NPO.

Číst více

Učitelé a školitelé v měnícím se světě

Jakou roli mají učitelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání v dobách společenských změn? A jak k jejich profesnímu rozvoji přistupují různé evropské země? Na to se zaměřil Cedefop ve svých publikacích.

Číst více

Zpráva o inspirativní konferenci Úspěšný ředitel

V závěru loňského roku proběhlo pod patronátem krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě setkání ředitelů škol a školských zařízení. Obsahovou náplň konference tvořila témata vycházející přímo z požadavků škol.

Číst více

Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě

Přinášíme vám praktické pomůcky pro plánování dalších kroků v práci s heterogenní třídou, jak pedagogickým pracovníkům, kteří ve škole začínají, tak zkušenějším pedagogům, hledajícím nové impulzy pro svou práci.

Číst více